szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja uzupełniająca przyśpieszona

W celu zapisania się na kurs kwalifikacji wstępnej należy posiadać profil kierowcy zawodowego (nr PKZ).

Kwalifikacja uzupełniająca przyśpieszona dla kategorii C, C+E lub D, D+E składa się z 35 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • dla prawa jazdy w kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E – część specjalistyczna, obejmująca:
    • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,  
    • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawnia kierowcę do przystąpienia do egzaminu teoretycznego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Aby przystąpić do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, należy przebywać co najmniej 185 dni w roku na terenie RP lub studiować od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Do szkolenia może przystąpić również osoba, która nie jes obywatelem państwa członkowskiego UE, ale ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut i obejmuje 10 pytań zawartych w teście specjalistycznym.

W celu uzyskania pozytywnego wyniku należy prawidłowo odpowiedzieć na o najmniej 5 pytań w części specjalistycznej.

Nauka Jazdy ODTJ - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Czynne: PN-PT 9:00-16:30
Bank: SANTANDER
Nr konta: 25 1090 1492 0000 0001 4478 9974