szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna

kwalifikacja wstępna

W celu zapisania się na kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej należy posiadać profil kierowcy zawodowego (nr PKZ).

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E składa się z 140 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • dla prawa jazdy wszystkich kategorii – część podstawowa, obejmująca 97 godzin zajęć teoretycznych i odbywa się w formie e-leaeningu  
  • dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E – część specjalistyczna, obejmująca:
    • 33 godziny zajęć teoretycznych, 
    • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym, 
    • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 1 godzinę z wykorzystaniem symulatora jazd.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawnia kierowcę do przystąpienia do egzaminu teoretycznego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Aby przystąpić do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, należy przebywać co najmniej 185 dni w roku na terenie RP lub studiować od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Do szkolenia może przystąpić również osoba, która nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, ale ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

Nauka Jazdy ODTJ - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Czynne: PN-PT 9:00-16:30
Bank: SANTANDER
Nr konta: 25 1090 1492 0000 0001 4478 9974