szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna

W celu zapisania się na kurs kwalifikacji wstępnej należy posiadać profil kierowcy zawodowego (nr PKZ).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E składa się z 70 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E - część specjalistyczna, obejmująca:
    • 65 godzin zajęć teoretycznych, 
    • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawnia kierowcę do przystąpienia do egzaminu teoretycznego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut i obejmuje 10 pytań zawartych w teście specjalistycznym.

W celu uzyskania pozytywnego wyniku należy prawidłowo odpowiedzieć na o najmniej 5 pytań w części specjalistycznej.

Nauka Jazdy ODTJ - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Czynne: PN-PT 9:00-16:30
Bank: SANTANDER
Nr konta: 25 1090 1492 0000 0001 4478 9974