szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna

Nauka jazdy kat .B

Zapraszamy do naszej szkoły na szkolenie z zakresu nauka jazdy kat B. W naszej szkole zapewniamy bezstresową naukę. 

Kurs nauka jazdy kat. B zgodnie z Ustawą o Kierujących Pojazdami w swoim zakresie obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 30 godzin zajęć praktycznych i 1 godzinę egzaminu wewnętrznego. Zajecia praktyczne odbywają się samochodem marki TOYOTA YARIS

Zajęcia teoretyczne przeprowadzane są w formię stacjonarnej lub przez e-learning. E-learning to wygodna forma edukacji, kursat ma możliwość nauki przepisów ruchu drogowego w dowolnym czasie i miejscu. Zapewniamy podręcznik raz płytę CD z pytaniami egzaminacyjnnymi na prawo jazdy.

Prawo Jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151   USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

6) kategorii B:

  • a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, ( kategoria B 96 )
  • d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

4) kategorii B uprawnia do kierowania:

   a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy  własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

     b) motocyklem trójkołowym – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

4. Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co najmniej od 2 lat.

 

Wymagany minimalny wiek do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy to 17 lat i 9 miesięcy.

Brzmi dobrze? Sprawdź nasz cennik!

 

Nauka Jazdy ODTJ - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Czynne: PN-PT 9:00-16:30
Bank: SANTANDER
Nr konta: 25 1090 1492 0000 0001 4478 9974