+48 91 434 72 09 / 607 216 866 biuro@odtj-szczecin.pl
nauka jazdy szczecin
 szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna
jazdy dodatkowe, uzupełniające

Nauka jazdy kat .B

Zapraszamy do naszej szkoły na szkolenie z zakresu nauka jazdy kat B. W naszej szkole zapewniamy bezstresową naukę. 

Kurs nauka jazdy kat. B zgodnie z Ustawą o Kierujących Pojazdami w swoim zakresie obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 30 godzin zajęć praktycznych i 1 godzinę egzaminu wewnętrznego. Zajecia praktyczne odbywają się samochodem marki TOYOTA YARIS

Zajęcia teoretyczne przeprowadzane są w formię stacjonarnej lub przez e-learning. E-learning to wygodna forma edukacji, kursat ma możliwość nauki przepisów ruchu drogowego w dowolnym czasie i miejscu. Zapewniamy podręcznik raz płytę CD z pytaniami egzaminacyjnnymi na prawo jazdy.

Zdanie egzaminu uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, 
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg ( pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat ),
  • zespołem pojazdów którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
  • ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym bez przyczep,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, 
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

Wymagany minimalny wiek do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy to 17 lat i 9 miesięcy.

Nauka Jazdy OKK - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Kontakt
tel.: +48 91 434 72 09 / 607 216 866
e-mail: biuro@odtj-szczecin.pl
Czynne: PN-PT 9:00-17:00
Bank: PEKAO S.A.
Nr konta: 28 1950 0001 2006 0043 9683 0003