szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE I 119 z 04.05.2016) informujemy iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w     Szczecinie Sp. Z o. o.
2)Dane przechowywane są pod adresem : Al. Papieża Jana Pawła II 50
3)Kontakt Z Inspektorem Danych Osobowych -biuro@odtj-szczecin.pl
4)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy -na podstawie Art.6 ust.1 
  lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27 kwietnia 2016 r.
5)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania  danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat w przypadku kursów prawa jazdy, szkoleń kwalifikacji zawodowych kierowców i szkoleń okresowych kierowców  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
7)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania.
8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9)Podania danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Nauka Jazdy ODTJ - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Czynne: PN-PT 9:00-16:30
Bank: SANTANDER
Nr konta: 25 1090 1492 0000 0001 4478 9974