szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna

Umowa ADR – europejska umowa na temat międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR). W 1957 roku w Genewie wydał ją Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Z kolei w Polsce została ratyfikowana w 1975 roku. Przepisy są nowelizowane w cyklu dwuletnim.

Ich cel to zminimalizowanie lub ograniczenie wypadków i rozmiaru ewentualnych szkód. Wiele zależy też od kierowcy i jego prawidłowego przeszkolenia. Musi zdobyć odpowiednią wiedzę, dotyczącą określonych zasad przewozu towarów niebezpiecznych i sposobów postępowania w trudnych sytuacjach.

KursyADR dokształcające początkowe i i doskonalące dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Oferujemy:

  • podstawowy kurs ADR obejmujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas 
  • specjalistyczny kurs ADR obejmujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach 
  • specjalistyczny kurs ADR obejmujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy I 
  • specjalistyczny kurs ADR obejmujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy VII.
Nauka Jazdy ODTJ - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Czynne: PN-PT 9:00-16:30
Bank: SANTANDER
Nr konta: 25 1090 1492 0000 0001 4478 9974